Contact USmore

Esteve Huayi Pharmaceutical Co.,Ltd.

Tel : +86 575 89105000(operator)
Fax : +86 575 88225266
Email : ehp@estevehuayi.com
Add :Linhai Rd., Yuecheng District,Shaoxing, Zhejiang  China

 

SALES :

Tel : +86 575 89105808
Fax : +86 575 88225266
Email : chxu@estevehuayi.com


PURCHASING :

Tel : +86 575 88225268
Fax : +86 575 88225266
Email : purchase@estevehuayi.com


HR :

Tel : +86 575 89105258